Prezenta Politică privind confidenţialitatea online („Politica privind confidenţialitatea”) explică modul în care HUFMED SRL   gestionează datele cu caracter personal furnizate nouă pe site-urile web, site-urile mobile, aplicaţiile mobile şi alte servicii şi produse digitale controlate de HUFMED SRL care fac trimitere la prezenta Politică privind confidentilitatea (denumite impreuna Site-ul Hufmed.ro). HUFMED SRL este operatorul de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii aplicabile.

Prezenta Notificare cu privire la confidenţialitate nu se aplică Site-urilor HUFMED SRL care nu fac trimitere la prezenta Politică privind confidenţialitatea sau site-urilor web ale terţelor părţi ale căror linkuri apar pe Site-ul Hufmed.ro.

Rezumat

Prezentul rezumat oferă o scurtă prezentare generală a Notificării noastre cu privire la confidenţialitate. Vă rugăm să citiţi Politica privind confidenţialitatea în întregime mai jos pentru informaţii mai detaliate.

 • Informaţiile pe care le colectăm
 • Cum utilizăm informaţiile dvs.
 • Informaţiile pe care le împărtășim
 • Alegerile dvs. cu privire la confidenţialitate
 • Securitatea
 • Accesarea site-urilor noastre
 • Modificările la Notificarea noastră cu privire la confidenţialitate

Informaţiile pe care le colectăm

HUFMED SRL colectează următoarele tipuri de informaţii prin Site-ul Hufmed.ro:

 • Informaţii furnizate de dvs. Datele cu caracter personal pe care le furnizaţi atunci când vă înregistraţi pentru a primi produsele şi serviciile noastre, ca răspuns la chestionare sau sondaje sau atunci când contactaţi serviciul de relaţii cu clienţii al HUFMED SRL.
 • Informaţii colectate automat. Adresa dvs. IP şi informaţii care nu permit identificarea, despre modul în care utilizaţi Site-ul Hufmed.ro, pot fi colectate automat folosind tehnologii de urmărire, cum ar fi modulele cookie. Software-ul dvs. de browser internet poate fi setat astfel încât să respingă toate modulele cookie; cu toate acestea, modulele cookie vă pot permite să beneficiaţi de anumite funcţii esenţiale ale site-ului, care este posibil să nu funcţioneze dacă respingeţi modulele cookie.
 • Informaţii colectate din alte surse. Putem combina informaţiile despre dvs. de pe Site-ul Hufmed.ro cu informaţiile colectate offline sau de la terţe părţi.

Cum utilizăm informaţiile dvs.

HUFMED SRL utilizează informaţiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă oferi produsele şi serviciile Hufmed pe care le-aţi solicitat.
 • Pentru a oferi şi furniza informaţii despre produse şi servicii similare şi/sau conexe.
 • Pentru a personaliza şi îmbunătăţi experienţa dvs. pe Site-ul Hufmed.ro.
 • Pentru a îmbunătăţi la modul general produsele noastre şi Site-ul Hufmed.ro şi în alte scopuri comerciale interne.
 • Obligaţii legale de notificare şi raportare în faţa autorităţilor.

Conform legilor europene de protecţie a datelor, HUFMED SRL trebuie să aibă o bază legală pentru a prelucra Datele dvs. cu caracter personal. Baza legală care se aplică într-un anumit caz va depinde de scopul prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal de către HUFMED SRL, dintre scopurile specifice sus-menţionate:

În anumite cazuri, HUFMED SRL vă poate solicita acordul pentru colectarea şi prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care alegeţi să vă oferiţi acordul, puteţi să îl retrageţi ulterior contactându-ne, aşa cum este menţionat în secţiunea „Alegerile dvs. cu privire la confidenţialitate”. Vă rugăm să reţineţi că retragerea acordului dvs. nu va afecta prelucrările care au avut deja loc.

În alte situaţii, prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal poate fi necesară în vederea respectării unei legi sau reglementări aplicabile sau a executării unui contract care vi se aplică. Este posibil să nu aveţi opţiunea de a renunţa la o astfel de prelucrare de date sau ca opţiunea dvs. de renunţare să afecteze capacitatea noastră de a ne îndeplini o obligaţie contractuală faţă de dvs., pe care, de altfel, suntem datori să o satisfacem.

În alte circumstanţe, HUFMED SRL poate prelucra Datele dvs. cu caracter personal în baza intereselor legitime ale HUFMED SRL de a comunica cu dvs. despre produsele şi serviciile noastre, precum şi despre cercetări ştiinţifice şi oportunităţi educaţionale. Aveţi dreptul de a respinge orice astfel de prelucrare a Datelor dvs. cu caracter personal. Puteţi face acest lucru contactându-ne, aşa cum este menţionat în secţiunea „Alegerile dvs. cu privire la confidenţialitate”.

Operaţiile de prelucrare pot include înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în alt mod, gruparea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. pot fi stocate timp de cinci ani de la cea mai recentă interacţiune pe care am avut-o cu dvs., după această perioadă fiind arhivate doar atât timp cât este rezonabil necesar în scopurile menţionate mai sus, în conformitate cu legile aplicabile.

Informaţiile pe care le împărtășim

HUFMED SRL  nu vinde și nu dezvăluie Datele dvs. cu caracter personal terţelor părţi fără acordul dvs., cu excepţia:

 • Părţilor afiliate şi furnizorilor de servicii terţi, în vederea furnizării de servicii şi informaţii pentru site-urile noastre, incluzând activităţi de marketing şi publicitate online, şi pentru sprijinirea operaţiunilor noastre comerciale. Solicităm acestor părţi să gestioneze Datele cu caracter personal în conformitate cu prezenta Notificare cu privire la confidenţialitate.
 • Părţilor afiliate, în vederea oferirii şi furnizării de informaţii despre produse şi servicii conexe. Nu împărtășim Date cu caracter personal din ţări care necesită acordul, cu excepţia cazului în care acordul a fost obţinut anterior împărtășirii cu părţile afiliate. Solicităm acestor părţi să gestioneze Datele cu caracter personal în conformitate cu prezenta Notificare cu privire la confidenţialitate.
 • Altor companii, în legătură cu vânzarea sau cesiunea uneia dintre liniile noastre de produse sau divizii, care include serviciile oferite prin intermediul uneia sau mai multor părţi afiliate ale HUFMED SRL.
 • Autorităţilor de reglementare competente, sau după cum poate fi necesar altfel, pentru ca HUFMED SRL să fie în conformitate cu o obligaţie sau cerinţă legală.

În cazul în care HUFMED SRL decide să reorganizeze sau să abandoneze activităţile noastre comerciale prin vânzare, fuziune sau achiziţie, HUFMED SRL poate împărtăși Date cu caracter personal despre dvs. cu cumpărătorii efectivi sau potenţiali. Vom solicita tuturor cumpărătorilor efectivi sau potenţiali să trateze aceste Date cu caracter personal în mod consecvent cu prezenta notificare.

Alegerile dvs. cu privire la confidenţialitate

Aveţi dreptul de a vedea şi primi o copie a Datelor cu caracter personal despre dvs. pe care le păstrăm, precum şi de a ne solicita să efectuăm rectificări Datelor cu caracter personal despre dvs. care sunt inexacte sau incomplete. Aveţi dreptul de a primi datele pe care ni le-aţi furnizat într-un format prelucrabil electronic şi de a transmite aceste date unui alt operator de date. De asemenea, puteţi solicita ştergerea Datelor dvs. cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării acestora, precum şi a obiecta cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal despre dvs. Pentru a obţine acces la Datele cu caracter personal despre dvs., pentru a depune o plângere sau solicitare de rectificare sau pentru a renunţa la anumite programe, vă rugăm să contactaţi Responsabilul nostru pe teme de confidenţialitate făcând clic pe link-ul „Contactaţi-ne” de pe Site-ul Hufmed.ro pe care îl utilizaţi, sau trimiţând un e-mail la adresa privacy@hufmed.ro. De asemenea, puteţi trimite o scrisoare la următoarea adresă:

HUFMED SRL

În atenţia: Confidenţialitate

Str. ARCADIE SEPTILICI nr. 3.

Bacau, judetul Bacau

Autoritatea privind protecţia datelor din România este responsabilă pentru asigurarea respectării legislației privind confidenţialitatea . Pentru mai multe informaţii despre drepturile dvs. de confidenţialitate sau în cazul în care nu puteţi soluţiona o problemă direct cu noi şi doriţi să faceți o plângere, contactaţi: Autoritatea privind protecţia datelor.

Securitatea

HUFMED SRL păstrează mecanisme de control pentru protecţia şi securitatea Datelor cu caracter personal, însă atunci când împărtășiți Date cu caracter personal online există întotdeauna un risc ca o terţă parte neautorizată să obţină acces la informaţiile dvs.

Modificările la notificarea noastră cu privire la confidenţialitate

Verificaţi prezenta Notificare cu privire la confidenţialitate în mod regulat, deoarece este posibil să modificăm sau să actualizăm periodic porţiuni ale acesteia, sub rezerva oricăror cerinţe aplicabile cu privire la acord. Orice modificări vor fi publicate imediat pe această pagină şi însoţite de o nouă dată de intrare în vigoare, indicată în partea de sus a acestei pagini.

Politica privind confidenţialitatea online a HUFMED SRL

Data intrării în vigoare 01 mai 2018

Prezenta Politică privind confidenţialitatea online („Politica privind confidenţialitatea”) explică modul în care gestionăm Datele cu caracter personal furnizate nouă pe site-urile web, site-urile mobile, aplicaţiile mobile şi alte servicii şi produse digitale controlate de HUFMED SRL, Str. ARCADIE SEPTILICI nr. 3. Baca, judetul Bacau, care fac trimitere la prezenta Politică privind confidenţialitatea (denumite împreună „Site-urile HUFMED SRL” respectiv Hufmed.ro). HUFMED SRL este operatorul de date pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal conform legii aplicabile. Prezenta Notificare cu privire la confidenţialitate nu se aplică Site-urilor HUFMED SRL (Hufmed.ro) care nu fac trimitere la prezenta Politică privind confidenţialitatea sau site-urilor web ale terţelor părţi ale căror linkuri pot apărea pe Site-urile HUFMED SRL (hufmed.ro).

Tipurile de informaţii pe care le colectăm online

Tipurile de Date cu caracter personal pe care este posibil să le colectăm în timp ce utilizaţi Site-ul Hufmed.ro sunt descrise în această secţiune şi includ atât informaţii pe care ni le-aţi furnizat dvs., cât şi informaţii pe care le colectăm automat atunci când utilizaţi Site-ul Hufmed.ro.

În sensul prezentei Notificări cu privire la confidenţialitate, „Datele cu caracter personal” înseamnă informaţii care vă identifică sau care pot fi utilizate în mod rezonabil pentru a vă identifica. Exemple de Date cu caracter personal: nume, adresă, număr de telefon şi adresă de e-mail.

Informaţiile furnizate de dvs.

Nu este nevoie să vă înregistraţi pentru un serviciu sau program pentru a primi majoritatea informaţiilor disponibile prin Site-ul Hufmed.ro. Cu toate acestea, o parte din conţinutul nostru este disponibil doar utilizatorilor înregistraţi sau identificaţi şi necesită crearea unui profil sau furnizarea de informaţii specifice despre dvs. pentru a vă fi oferit respectivul serviciu.

Datele cu caracter personal pe care le furnizaţi atunci când vizitaţi Site-urile HUFMED SRL

HUFMED SRL colectează Datele cu caracter personal pe care le furnizaţi pe Site-ului Hufmed.ro, de exemplu: atunci când achiziţionaţi un produs, pentru a primi produse şi informaţii de marketing, atunci când contactaţi serviciul de relaţii cu clienţii al HUFMED SRL sau atunci când răspundeţi la chestionarele sau sondajele HUFMED.RO. Acestea pot include:

 • Informaţii de contact, cum ar fi numele dvs., adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail
 • Informaţii de înregistrare, cum ar fi numele dvs. de utilizator şi parola
 • Informaţii de remuneraţie, atunci când furnizaţi un serviciu către HUFMED SRL în calitate de specialist în domeniul sănătăţii
 • Informaţii privind locul de muncă, formarea şi alte aspecte legate de experienţă, atunci când vă interesaţi cu privire la posturi disponibile în cadrul HUFMED SRL
 • Informaţii de plată (cum ar fi datele bancare, numărul cardului de plată, data expirării, adresa de livrare şi adresa de facturare)
 • Conţinutul pe care îl puteţi furniza (de exemplu, atunci când completaţi formularul nostru online de contact sau furnizaţi alte informaţii).

Datele cu caracter personal pe care le împărtășiți în timpul altor interacţiuni cu HUFMED SRL

Este posibil să contactaţi HUFMED SRL pentru a adresa întrebări, pentru a comunica anumite preocupări sau pentru a raporta probleme în legătură cu produsele noastre. În cazul în care comunicaţi sau solicitaţi informaţii de la HUFMED SRL, este posibil să vi se solicite să furnizaţi informaţiile dvs. de contact, precum şi orice Date cu caracter personal relevante pentru solicitarea dvs.

Informaţiile care pot fi colectate automat

Atunci când utilizaţi Site-ul Hufmed.ro, este posibil să colectăm, de asemenea, anumite informaţii privind utilizarea şi dispozitivele, în mod automat, aşa cum este descris mai jos.

Adresa IP

Este posibil să înregistrăm adresa Protocolului de Internet („IP”) a computerului dvs. sau a altui dispozitiv electronic atunci când vizitaţi Site-ul Hufmed.ro. Adresa IP identifică dispozitivul electronic pe care îl utilizaţi pentru a accesa Site-ul, ceea ce ne permite să păstrăm comunicarea cu computerul dvs. pe măsură ce navigaţi pe Site-ul Hufmed.ro şi să personalizăm conţinutul.

Modulele cookie şi alte tehnologii de urmărire

Colectăm, de asemenea, informaţii despre utilizarea de către dvs. a Site-ul Hufmed.ro folosind tehnologii de urmărire, cum ar fi modulele cookie şi semnalizatoarele web. Un „modul cookie” este un cod numeric unic care este transferat pe computerul dvs. pentru urmărirea intereselor şi preferinţelor dvs., precum şi pentru a vă recunoaşte în timpul vizitelor repetate pe site. Un „semnalizator web” este o imagine grafică transparentă amplasată pe un site web, într-un e-mail sau într-o reclamă, care permite monitorizarea unor aspecte ca activitatea utilizatorului şi traficul pe site. Aceste tehnologii contribuie la reţinerea preferinţelor dvs. şi ne permit să vă oferim conţinutul şi funcţiile care probabil vă interesează cel mai mult, pe baza datelor privind „traseul pe site-urile web” care arată activităţile dvs. anterioare pe Sit-ul Hufmed.ro. Utilizăm serviciile de publicitate afişată pe Google (cum ar fi redirecţionarea cu Google Analytics, raportarea impactului în Google Display Network, integrarea Managerului de campanii DoubleClick şi raportarea datelor demografice şi a intereselor cu Google Analytics) pentru (1) a vă afişa reclamele noastre pe alte site-uri web pe baza vizitelor dvs. anterioare pe Site-ul Hufmed.ro şi (2) a înţelege mai bine impactul reclamelor noastre şi utilizarea serviciilor de publicitate. În legătură cu serviciul de raportare a datelor demografice şi a intereselor cu Google Analytics, este posibil să utilizăm datele din publicitatea bazată pe interese prin Google sau datele privind publicul de la terţe părţi (cum ar fi vârsta, sexul şi interesele) cu Google Analytics pentru a înţelege şi îmbunătăţi campaniile noastre de marketing şi conţinutul site-ului.

O parte din publicitatea noastră online este realizată prin publicitatea afişată pe Google (Google Display Advertising). Ca parte a acestui program, utilizăm funcţii Google Analytics cum ar fi Redirecţionarea. În legătură cu această funcţie şi altele oferite de reţelele de publicitate, noi şi operatorii de reţele de publicitate, inclusiv Google, putem utiliza module cookie ale terţelor părţi (cum ar fi modulele cookie DoubleClick) – iar în unele cazuri module cookie ale primei părţi (cum ar fi modulele cookie Google Analytics) – în scopuri de informare, optimizare şi furnizare reclame pe internet, în baza vizitelor anterioare ale unui utilizator pe Site-ul Hufmed.ro. Este posibil, de asemenea, să afişăm reclame ale unor companii afiliate atunci când vizitaţi Site-ul Hufmed.ro.

Puteţi alege să renunţaţi la funcţionalităţile Google Ads vizitând http://www.google.com/ads/preferences. Dacă nu doriţi ca datele dvs. să fie utilizate de Google Analytics, puteţi instala extensia de browser pentru dezactivare Google Analytics de pe pagina de renunţare la Google Analytics.

Acest Site Hufmed.ro nu este conceput să răspundă la semnale „a nu se urmări” primite de la browsere.

Pentru a afla mai multe despre modulele cookie şi alte tehnologii de urmărire, incluzând modul de dezactivare a acestora, vă rugăm să vizitaţihttp://www.allaboutcookies.org/. Vă rugăm să reţineţi că anumite module cookie sunt esenţiale pentru funcţionarea Site-urilor noastre şi că ştergerea sau dezactivarea acestora va reduce funcţionalitatea site-urilor.

Urmărirea mobilă

Site-ul Hufmed.ro este  disponibilca site mobil pe care il puteţi utiliza pe dispozitivul dvs. mobil. Dacă utilizaţi un dispozitiv mobil pentru a accesa şi folosi Site-ul Hufmed.ro, este posibil să colectăm următoarele informaţii specifice dispozitivelor mobile, pe lângă celelalte informaţii descrise mai sus: ID dispozitiv sau de publicitate, tip dispozitiv, tip hardware, adresă Media Access Control („MAC”), număr internaţional unic de identificare dispozitiv mobil („IMEI”), versiune sistem de operare mobil, platformă utilizată pentru accesarea sau descărcarea Site-ului hufmed.ro (de ex., Apple, Google, Amazon, Windows), informaţii privind locaţia şi informaţii legate de utilizare pentru dispozitivul dvs. şi utilizarea site-ului Hufmed.ro.

Informaţiile colectate din alte surse

Putem combina informaţii despre dvs. colectate prin intermediul Site-ului Hufmed.ro cu informaţii colectate offline, precum şi cu informaţii furnizate nouă de către terţe părţi.

Cum utilizăm informaţiile dvs.

Utilizăm Datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi produsele şi serviciile pe care le-aţi solicitat, a comunica cu dvs., a îmbunătăţi experienţa dvs. pe Site-ul Hufmed.ro, a îmbunătăţi la modul general produsele şi serviciile noastre şi pentru alte scopuri comerciale interne. Aceste utilizări pot include, de asemenea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în alt mod, gruparea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. pot fi stocate timp de cinci ani de la cea mai recentă interacţiune pe care am avut-o cu dvs., după această perioadă fiind arhivate doar atât timp cât este rezonabil necesar în scopurile menţionate mai sus, în conformitate cu legile aplicabile.

Furnizarea produselor şi serviciilor solicitate de dvs.

Dacă alegeţi să achiziţionaţi un produs sau să primiţi serviciile noastre, utilizăm Datele cu caracter personal pe care le furnizaţi prin intermediul Site-ului Hufmed.ro pentru a gestiona comenzile şi facturile dvs., a procesa plăţi, a răspunde la întrebările dvs., a vă furniza serviciile solicitate şi a oferi o experienţă optimă clienţilor.

Marketing

Este posibil, de asemenea, să primiţi informaţii de marketing de la HUFMED SRL şi părţile afiliate, cum ar fi oferte cu privire la produse sau servicii aferente Site-ulUI Hufmed.ro, invitaţii de participare la sondaje cu privire la produsele noastre sau notificări privind promoţiile speciale. În astfel de cazuri, vom utiliza datele dvs. de contact şi alte Date cu caracter personal pentru a vă trimite informaţii de marketing.

Experienţe personalizate oferite clienţilor

Datele cu caracter personal pe care le furnizaţi pot fi folosite la crearea de oferte personalizate, informaţii sau servicii adaptate intereselor şi preferinţelor dvs. De asemenea, este posibil să utilizăm adresa dvs. IP şi datele obţinute automat prin folosirea de module cookie şi alte tehnologii de urmărire similare pentru a face Site-ul Hufmed.ro mai uşor de utilizat şi navigat, precum şi pentru a personaliza conţinutul oferit prin Site-ul Hufmed.ro, anticipând informaţiile şi serviciile care vă pot interesa.

Optimizarea produselor şi a operaţiunilor comerciale

În vederea descoperirii de noi informaţii care pot ajuta HUFMED SRL să înţeleagă mai bine nevoile clienţilor şi să contribuie la îmbunătăţirea, dezvoltarea şi evaluarea produselor, serviciilor, materialelor şi programelor. HUFMED SRL analizează informaţiile pe care le furnizaţi. HUFMED SRL nu foloseşte informaţiile care vă pot identifica în mod direct în aceste scopuri.

Analiza şi optimizarea site-ulUI

Putem utiliza informaţiile pe care le furnizaţi şi informaţiile pe care le colectăm automat despre utilizarea dvs. a Site-ulUI Hufmed.ro pentru a monitoriza modelele de trafic ale utilizatorilor şi preferinţele acestora pentru îmbunătăţirea, analizarea şi optimizarea site-urilor.

Bazele legale pentru prelucrare

Conform legilor europene de protecţie a datelor, HUFMED SRL trebuie să aibă o bază legală pentru a prelucra Datele dvs. cu caracter personal. Baza legală care se aplică într-un anumit caz va depinde de scopul prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal de către HUFMED SRL, dintre scopurile specifice sus-menţionate:

În anumite cazuri, HUFMED SRL poate solicita acordul dvs. pentru colectarea şi prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care alegeţi să vă oferiţi acordul, puteţi să îl retrageţi ulterior contactându-ne, aşa cum este menţionat în secţiunea „Alegerile dvs. cu privire la confidenţialitate”. Vă rugăm să reţineţi că retragerea acordului dvs. nu va afecta prelucrările care au avut deja loc.

În alte situaţii, prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal poate fi necesară în vederea respectării unei legi sau reglementări aplicabile sau a executării unui contract care vi se aplică. Este posibil să nu aveţi opţiunea de a renunţa la o astfel de prelucrare de date sau ca opţiunea dvs. de renunţare să afecteze capacitatea noastră de a ne îndeplini o obligaţie contractuală faţă de dvs., pe care, de altfel, suntem datori să o satisfacem.

În alte circumstanţe, HUFMED SRL poate prelucra Datele dvs. cu caracter personal în baza intereselor legitime ale HUFMED SRL de a comunica cu dvs. despre produsele şi serviciile noastre, precum şi despre cercetări ştiinţifice şi oportunităţi educaţionale. Aveţi dreptul de a respinge orice astfel de prelucrare a Datelor dvs. cu caracter personal. Puteţi face acest lucru contactându-ne, aşa cum este menţionat în secţiunea „Alegerile dvs. cu privire la confidenţialitate”.

Informaţiile pe care le împărtășim

Împărtășim Datele dvs. cu caracter personal cu terţele părţi exclusiv în modul descris mai jos. Nu vindem sau închiriem Date cu caracter personal terţelor părţi în scopurile de marketing ale acestora.

Publicitatea de către terţele părţi şi publicitatea comportamentală online

Este posibil să primiţi reclame online ale produselor şi serviciilor Hufmed pe site-urile web şi serviciile mobile personalizate pentru dvs. ale terţelor părţi, de exemplu în baza informaţiilor pe care le furnizaţi către HUFMED SRL sau un site web al unei terţe părţi pe care îl vizitaţi sau a activităţii dvs. de navigare, a achiziţiilor sau intereselor dvs. Aceste tipuri de reclame online personalizate pot proveni din diverse surse, cum ar fi:

 • Este posibil să partajăm cu furnizorii noştri de servicii de publicitate informaţii care nu permit identificarea dvs., pe care le-am obţinut cu ajutorul modulelor cookie şi a altor tehnologii de urmărire pe Site-ul Hufmed.ro.
 • Site-ul Hufmed.ro participă la publicitate comportamentală online (care este denumită uneori şi publicitate de redirecţionare sau publicitate pe baza intereselor). Puteţi identifica aceste site-uri folosind link-ul „Alegerile cu privire la publicitate” din subsolul paginii. Partenerii noştri de reţele de publicitate pot amplasa şi folosi module cookie pe Site-urile Hach şi pe alte site-uri ale terţelor părţi pentru a colecta informaţii despre activităţile dvs. în vederea oferirii de publicitate online bazată pe interesele dvs. Atunci când primiţi o reclamă comportamentală online de la Hach Lange SRL, veţi observa o pictogramă „Alegeri publicitare”. Dacă faceţi clic pe pictogramă sau link, veţi ajunge pe un site web de unde puteţi gestiona sau respinge utilizarea datelor despre istoricul dvs. de navigare care sunt folosite pentru livrarea de reclame comportamentale online. Dacă alegeţi să respingeţi această funcţionalitate, este posibil să vedeţi în continuare reclame online, inclusiv reclame de la Hach Lange SRL, care sunt bazate pe alte informaţii (de ex., bazate pe conţinutul paginii vizualizate la momentul curent în loc de activitatea dvs. de navigare anterioară). În anumite cazuri, este posibil ca datele privind activitatea dvs. de navigare să fie în continuare colectate de aceşti agenţi de publicitate terţi, însă aceştia nu vor utiliza datele pentru a furniza reclame bazate pe comportamentul dvs. de navigare online anterior. Puteţi, de asemenea, renunţa la această funcţionalitate acum, făcând clic aici.
 • Anumite browsere web pot transmite semnale „a nu se urmări” site-urilor web cu care browserul respectiv comunică. La data intrării în vigoare a prezentei Notificări cu privire la confidenţialitate, nu a fost încă stabilit un standard în domeniu cu privire la modul de a răspunde la aceste semnale. Prin urmare, HUFMED SRL nu răspunde în prezent acestor semnale. După cum este menţionat mai sus, puteţi respinge activitatea agenţilor de publicitate care vă folosesc istoricul de navigare pentru livrarea de publicitate comportamentală online vizitând adchoices.

Părţile afiliate şi furnizorii

Avem relaţii cu furnizori şi companii afiliate care ne ajută să ne desfăşurăm activitatea şi care este posibil să aibă nevoie să acceseze Datele dvs. cu caracter personal în cursul furnizării de servicii către HUFMED SRL. Nu vom autoriza aceste părţi să utilizeze Datele dvs. cu caracter personal în niciun scop care nu are legătură cu HUFMED SRL şi activităţile părţilor afiliate ale acesteia şi nu împărtășim Date cu caracter personal din ţările care necesită acord, cu excepţia cazului în care acordul a fost obţinut anterior partajării către părţile afiliate. Le solicităm acestora să gestioneze Datele dvs. cu caracter personal colectate în conformitate cu prezenta Notificare cu privire la confidenţialitate.

Site-urile sub marcă comună

Este posibil să încheiem parteneriate cu alte companii pentru a vă furniza conţinut sau servicii, în regim comun sau „sub marcă comună”. Pe un site sub marcă comună veţi vedea afişate atât sigla Hufmed, cât şi sigla partenerului. Va trebui să citiţi politicile de confidenţialitate separate ale partenerilor noştri care operează sub marcă comună, întrucât acestea pot diferi sub anumite aspecte de politica noastră. Citirea acestor politici vă va permite să luaţi o decizie în cunoştinţă de cauză cu privire la furnizarea informaţiilor dvs. pe un anumit site.

Rapoartele de produse

În cazul în care contactaţi HUFMED SRL cu privire la experienţa pe care aţi avut-o folosind unul din produsele noastre, este posibil să utilizăm informaţiile pe care le furnizaţi în cadrul rapoartelor pe care le înaintăm autorităţii de reglementare guvernamentale competente, conform cerinţelor legii.

Drepturile şi obligaţiile legale

În anumite circumstanţe limitate, HUFMED SRL poate avea nevoie să dezvăluie Datele dvs. cu caracter personal în vederea îndeplinirii unei obligaţii sau solicitări legale, cum ar fi pentru respectarea obligaţiilor de raportare către autorităţile de reglementare guvernamentale cu privire la siguranţa produselor noastre sau în legătură cu vânzarea sau cesiunea uneia dintre liniile noastre de produse sau divizii, care include serviciile oferite prin intermediul Site-ului Hufmed.ro. În astfel de cazuri, vom efectua acţiuni pentru a vă proteja Datele dvs. cu caracter personal în măsura posibilă. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a utiliza Datele cu caracter personal pentru a investiga şi urmări în justiţie utilizatorii care încalcă regulile noastre sau care dovedesc un comportament ilegal sau vătămător pentru alte persoane sau pentru bunurile altor persoane.

Modificarea organizării

În cazul în care HUFMED SRL decide să reorganizeze sau să abandoneze activităţile noastre comerciale prin vânzare, fuziune sau achiziţie, HUFMED SRL poate împărtăși Date cu caracter personal despre dvs. cu cumpărătorii efectivi sau potenţiali. Vom solicita tuturor cumpărătorilor efectivi sau potenţiali să trateze aceste Date cu caracter personal în mod consecvent cu prezenta.

Confidenţialitatea în cazul copiilor

HUFMED SRL nu colectează sau nu utilizează cu bună ştiinţă Date cu caracter personal de la copii pe Site-ul Hufmed.ro (HUFMED SRL defineşte drept „copii” minorii sub 18ani). Nu permitem cu bună ştiinţă copiilor să comande produsele noastre, să comunice cu noi sau să utilizeze serviciile noastre online. Dacă sunteţi părinte şi aflaţi că copilul dvs. ne-a furnizat informaţii, vă rugăm să ne contactaţi utilizând una din metodele specificate mai jos şi vom colabora cu dvs. pentru soluţionarea acestei chestiuni.

Alegerile dvs. cu privire la confidenţialitate

Aveţi dreptul de a vedea şi primi o copie a Datelor cu caracter personal despre dvs. pe care le păstrăm, precum şi de a ne solicita să efectuăm rectificări Datelor cu caracter personal despre dvs. care sunt inexacte sau incomplete. Aveţi dreptul de a primi datele pe care ni le-aţi furnizat într-un format prelucrabil electronic şi de a transmite aceste date unui alt operator de date. De asemenea, puteţi solicita ştergerea Datelor dvs. cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării acestora, precum şi a obiecta cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal despre dvs. Pentru a obţine acces la Datele cu caracter personal despre dvs., pentru a depune o plângere sau solicitare de rectificare sau pentru a renunţa la anumite programe, vă rugăm să contactaţi Responsabilul nostru pe teme de confidenţialitate făcând clic pe link-ul „Contactaţi-ne” de pe Site-ul HUFMED SRL pe care îl utilizaţi, sau trimiţând un e-mail la adresa privacy@hufmed.ro. De asemenea, puteţi trimite o scrisoare la următoarea adresă:

HUFMED SRL

În atenţia: Confidenţialitate

Str. ARCADIE SEPTILICI nr. 3.

Bacau, judetul Bacau

Autoritatea privind protecţia datelor din România este responsabilă pentru asigurarea respectării legislației privind confidenţialitatea . Pentru mai multe informaţii despre drepturile dvs. de confidenţialitate sau în cazul în care nu puteţi soluţiona o problemă direct cu noi şi doriţi să faceți o plângere, contactaţi: Autoritatea privind protecţia datelor.

În toate comunicările către HUFMED SRL, vă rugăm să includeţi adresa dvs. de e-mail, adresa site-ului web, produsul  specific pentru care aţi furnizat Datele cu caracter personal şi o explicaţie detaliată a solicitării dvs. Dacă doriţi să ştergeţi, modificaţi sau rectificaţi Datele dvs. cu caracter personal şi ne contactaţi prin e-mail, vă rugăm să indicaţi în subiectul mesajului „Solicitare de ştergere” sau „Solicitare de modificare/rectificare”. Vom răspunde tuturor solicitărilor rezonabile în timp util, fiind posibil să confirmăm ulterior identitatea dvs. în vederea procesării anumitor solicitări.

Securitatea datelor

HUFMED SRL implementează metode tehnice, administrative şi fizice pentru securitatea tuturor Datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului Hufmed.ro. Cu toate acestea, există întotdeauna un risc ca o terţă parte neautorizată să intercepteze o transmisie pe internet sau ca cineva să găsească o modalitate de contracarare a sistemelor noastre de securitate. Vă rugăm să acţionaţi cu atenţie atunci când vă transmiteţi Datele cu caracter personal pe internet, în special informaţiile financiare. HUFMED SRL nu poate garanta că terţele părţi neautorizate nu vor obţine acces la Datele dvs. cu caracter personal; prin urmare, atunci când furnizaţi Date cu caracter personal pe Site-ul Hufmed.ro, trebuie să puneţi în balanţă avantajele şi riscurile.

Site-urile terţelor părţi şi accesoriile plug-in ale reţelelor de socializare

Prezenta Notificare cu privire la confidenţialitate nu se aplică site-urilor web ale terţelor părţi ale căror linkuri pot apărea pe Site-ul Hufmed.ro. Site-ul Hufmed.ro pot utiliza accesorii plug-in pentru reţelele de socializare (de ex., butonul de „Apreciere” Facebook, butonul de „Partajare pe Twitter”) pentru a vă permite să împărtășiți cu uşurinţă informaţii cu alţii. Atunci când vizitaţi Site-ul Hufmed.ro, operatorul accesoriului plug-in poate amplasa un modul cookie pe computerul dvs. sau alt dispozitiv electronic, care permite respectivului operator să recunoască persoanele care au vizitat anterior site-ul nostru. Dacă sunteţi conectat pe un site de reţea de socializare (de ex., Facebook, Twitter) în timp ce navigaţi pe Site-ul Hufmed.ro, accesoriul plug-in permite platformei respective de socializare să primească informaţii că aţi vizitat Site-ul Hufmed.ro. Accesoriul plug-in permite, de asemenea, site-ului reţelei de socializare să partajeze informaţii despre activităţile dvs. pe Site-ul hufmed.ro cu alţi utilizatori ai site-ului reţelei de socializare respective. Aceste setări de partajare sunt gestionate de site-ul reţelei de socializare şi sunt guvernate de politica de confidenţialitate a acesteia.

Modificările la Politica noastră privind confidenţialitatea

Vom utiliza Datele cu caracter personal exclusiv în modul descris în prezenta Politică privind confidenţialitatea, aflată în vigoare la momentul colectării informaţiilor de la dvs. sau conform autorizării primite de la dvs. Cu toate acestea şi sub rezerva oricăror cerinţe aplicabile privind acordul, ne rezervăm dreptul de a modifica condiţiile prezentei Politici privind confidenţialitatea în orice moment. Orice modificări la prezenta Politică privind confidenţialitatea vor fi reflectate pe această pagină, cu o nouă dată de intrare în vigoare. HUFMED SRL vă încurajează să consultaţi prezenta Politică privind confidenţialitatea în mod regulat pentru a verifica dacă există modificări. Orice Date cu caracter personal colectate ca urmare a utilizării dvs. continue a Site-ului Hufmed.ro vor fi gestionate în conformitate cu Politica curentă privind confidenţialitatea.

Confidenţialitatea şi securitatea

HUFMED SRL vă respectă intimitatea, preţuieşte relaţia pe care am dezvoltat-o şi se angajează să vă protejeze confidenţialitatea. Înţelegem importanţa confidenţialităţii pentru clienţii noştri şi pentru vizitatorii site-ului web Hufmed.ro. Utilizarea Datelor cu caracter personal de către noi este guvernată de Politica noastră privind confidenţialitatea şi prin accesarea şi utilizarea site-ului web al HUFMED SRL vă declaraţi de acord să vă supuneţi acestei Politici privind confidenţialitatea.

Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că la furnizarea informaţiilor ce permit identificarea dvs. personală pe site-ul web Hufmed.ro, cu toate că HUFMED SRL implementează metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat sau interceptarea, nu există nicio garanţie absolută de securitate. ÎN CAZUL PUŢIN PROBABIL AL UNEI INTERCEPTĂRI SAU AL ACCESULUI NEAUTORIZAT, ÎN CIUDA EFORTURILOR NOASTRE, HUFMED SRL NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ASTFEL DE INTERCEPTĂRI SAU ACCES NEAUTORIZAT, PRECUM ŞI NICI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ACCESORII SAU NEMATERIALE (INCLUZÂND PROFITUL NEREALIZAT) SUFERITE DE UN CLIENT SAU UTILIZATOR, CHIAR DACĂ HUFMED SRL A FOST INFORMATĂ ANTERIOR CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, HUFMED SRL NU GARANTEAZĂ, NICI ÎN MOD EXPLICIT, NICI IMPLICIT, CĂ INFORMAŢIILE FURNIZATE DE ORICE CLIENT SUNT IMPOSIBIL DE INTERCEPTAT SAU DE ACCESAT ÎN MOD NEAUTORIZAT ŞI NU OFERĂ NICIO GARANŢIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME. FIECARE CLIENT ESTE RESPONSABIL DE PĂSTRAREA PAROLEI PROPRII CONFIDENŢIALE.